Dětské centrum Turnov

O nás

Dětské centrum Turnov je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami a autismem, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou denního pobytu nebo ambulantně. Předmětem činnosti je soustavná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče o klienty  Základní školy a Mateřské školy Sluníčko. Dále Dětské centrum Turnov zajišťuje rehabilitační péči pro ambulantní pacienty od narození do 18 let  a laseroterapii pro klienty i ambulantní pacienty.
Výchovu a vzdělávání klientů zajišťuje tým speciálních pedagogů ze Základní školy a Mateřské školy Sluníčko, která sídlí přímo v budově.
Zřizovatel: MÚ Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Historie

Dětský stacionář se začal formovat v roce 1990 společným úsilím primáře dětského oddělení Turnovské nemocnice MUDr. Jaroslava Frömla, MUDr. Jany Čepkové, společnosti pro péči o ohrožené děti "Naděje" a města Turnov. V listopadu 1990 byl otevřen Dětský rehabilitační stacionář v prostoru bývalých jeslí. O děti se staraly speciálně vyškolené zdravotní sestry a učitelky mateřské školy pod vedením vedoucí sestry Heleny Fričové. V roce 1991 se stala vedoucí lékařkou MUDr. Jana Čepková a do funkce vedoucí sestry nastoupila Marie Macháčková. Od ledna 1994 se Dětský rehabilitační stacionář transformuje na Dětské centrum. V roce 1997 proběhla velká rekonstrukce zařízení za 2,7 mil. korun. Prostory byly účelně rozděleny, byla zřízena tělocvična a nová rehabilitace s vířivou vanou, polohovacím stolem a laserem a další. Pod hlavičkou Dětského centra byla v roce 1998 zřízena Speciální škola a přípravný stupeň pomocné školy. 1. 7. 2003 na základě legislativních změn došlo k rozdělení Dětského centra na dvě příspěvkové organizace. Dětské centrum Turnov pod vedením paní ředitelky Marie Macháčkové a Pomocná škola při Dětském centru pod vedením paní ředitelky Věry Bečkové. V rámci dalších legislativních změn byla Pomocná škola při Dětském centru přejmenována na Základní školu speciální a Mateřskou školu speciální, Turnov. V říjnu 2006 odstoupila ředitelka Věra Bečková a na její místo nastoupila Mgr. Dagmar Rakoušová. V roce 2009 proběhla akce za cca 10,5 mil. Kč. Bylo provedeno zateplení obvodových plášťů budovy, výměna oken a zateplení střechy na celém areálu. 1. 7. 2013 došlo ke sloučení Základní školy speciální a mateřské školy speciální se sousední Mateřskou školou Kosmonautů 1640 a přejmenování na Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko. Od června 2018 působí ve funkci ředitelky Dětského centra Turnov Bc. Eva Havlištová.

Fotogalerie

S kým spolupracujeme?

 • Mateřská škola a Základní škola Sluníčko (sídlící ve stejné budově)
  www.slunickoturnov.cz
 • MÚ Turnov - sociální odbor
 • SPC pro různé druhy postižení
 • Jedličkův ústav Liberec
 • Janské Lázně
 • zařízení poskytující stejnou péči o postižené klienty v regionu (Dětské centrum Semily, Domov Tereza Benešov u Semil..)
 • Fokus Turnov
 • Občanské sdružení SLUNCE VŠEM
 • Podkrkonošská společnost přátel a dětí zdravotně postižených
 • Mudr. Pavlína Hodíková - ortoped
 • Dětská neurologie Liberec
 • Dětská neurologie Jičín

Sponzoři


Naši sponzoři v roce 2020:
 • Ontex CZ s.r.o.
 • Městská Teplárenská Turnov s.r.o.
 • Grupo Antolin Turnov s.r.o.

Děkujeme našim sponzorům za rok 2019:
 • VYVA PLAST s.r.o., Sobotecká 836, 511 01 Turnov
 • ZIKUDA - vodohospodářské stavby s.r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
 • FLIMEX s.r.o.
 • KV Final s.r.o.
 • AGRO RUBÍN s.r.o.
 • B.R.D. KOVO s.r.o.
 • DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
 • GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
 • FORMPLAST- SVOBODA s.r.o.
 • ONTEX CZ s.r.o.

Děkujeme Všem našim sponzorům, kteří nám umožnili nákup hydromasážní vany pro naše klienty. Děkujeme. 


 • Nadace Euronisa
 • Kamax s.r.o.
 • Ontex CZ s.r.o.
 • Nadace Preciosa
 • Resim s.r.o.
 • Městská teplárenská Turnov
 • Mgr. H. Kocourová
 • Ing. K. Suchý
 • a ostatním dárcům.