Dětské centrum Turnov

O nás

Dětské centrum Turnov je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami a autismem, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou denního pobytu nebo ambulantně. Předmětem činnosti je soustavná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče o klienty  Základní školy a Mateřské školy Sluníčko. Dále Dětské centrum Turnov zajišťuje rehabilitační péči pro ambulantní pacienty od narození do 18 let  a laseroterapii pro klienty i ambulantní pacienty.
Výchovu a vzdělávání klientů zajišťuje tým speciálních pedagogů ze Základní školy a Mateřské školy Sluníčko, která sídlí přímo v budově.
Zřizovatel: MÚ Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov


Výroční zpráva za rok 2018 ke stažení v odkazu níže. 

Historie

Dětské centrum bylo zřízeno v listopadu 1990. Vzniklo na základě potřeb a požadavků regionu Turnova. Dosud byly postižené děti umísťovány do ústavů nebo izolovány v rodinách. Od počátku byla postiženým dětem poskytována nepřetržitá komplexní péče odborníků (výchovná, rehabilitační, logopedická, psychologická). Kolektiv pracovníků se snažil vytvářet postiženým dětem podmínky pro vstup a začlenění do normálního života.
Na péči se podílel zdravotnický personál a učitelky MŠ. Zařízení bylo rozděleno na 3 oddělení (věk, druh postižení,..). Navštělovalo ho průměrně 36 dětí. Na základě opakovaných žádostí o rekonstrukci budovy a rozšíření kapacity byl v roce 1995 vypracován a podán plán Pilotní projekt rozvoje péče o postižené děti v okrese Semily.
V objektu byla provozována i třída jeslí, která byla k 30.6.1997 zrušena. Jako důvod byla uvedena vysoká finanční náročnost, úbytek dětí, placená MD do 4 let věku dítěte. V případě nutnosti byly děti od 1 do 3 let umisťovány na přechodnou dobu do Dětského centra.
V roce 1997 byla budova zrekonsturována a vybavena tak, aby co nejlépe sloužila handicepovaným dětem.

V roce 2009 prošla budova rekonstrukcí - výměna oken a zateplení budovy - projekt Realizace úspor energií ve školských zařízeních (finanční příspěvky z EU + město Turnov).

Fotogalerie

S kým spolupracujeme?

 • Mateřská škola a Základní škola Sluníčko (sídlící ve stejné budově)
  www.slunickoturnov.cz
 • MÚ Turnov - sociální odbor
 • SPC pro různé druhy postižení
 • Jedličkův ústav Liberec
 • Janské Lázně
 • zařízení poskytující stejnou péči o postižené klienty v regionu (Dětské centrum Semily, Domov Tereza Benešov u Semil..)
 • Fokus Turnov
 • Občanské sdružení SLUNCE VŠEM
 • Podkrkonošská společnost přátel a dětí zdravotně postižených
 • Mudr. Pavlína Hodíková - ortoped
 • Dětská neurologie Liberec
 • Dětská neurologie Jičín

Sponzoři


Děkujeme našim sponzorům za rok 2019:
 • VYVA PLAST s.r.o., Sobotecká 836, 511 01 Turnov
 • ZIKUDA - vodohospodářské stavby s.r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
 • FLIMEX s.r.o.
 • KV Final s.r.o.
 • AGRO RUBÍN s.r.o.
 • B.R.D. KOVO s.r.o.
 • DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
 • GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
 • FORMPLAST- SVOBODA s.r.o.

Děkujeme Všem našim sponzorům, kteří nám umožnili nákup hydromasážní vany pro naše klienty. Děkujeme. 


 • Nadace Euronisa
 • Kamax s.r.o.
 • Ontex CZ s.r.o.
 • Nadace Preciosa
 • Resim s.r.o.
 • Městská teplárenská Turnov
 • Mgr. H. Kocourová
 • Ing. K. Suchý
 • a ostatním dárcům.