Canisterapie

Canisterapie 2018
                                       HLEDÁME CANISTERAPEUTA !!!

                                 

Historie canisterapie

Canisterapie je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.
Provádí se formou skupinovou či individuální.Indikace (pro koho je terapie vhodná):
Canisterapie je vhodnou podpůrnou terapií pro zlepšení psychosociálního zdraví klientů s mentálním, smyslovým a tělesným postižením, epilepsií, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatrii a jiné.
Kontraindikace (pro koho terapie není vhodná):
Kynofobie = chorobný strach ze psů, alergie, akutní onemocnění (horečka,...), otevřené rány,...
Pro naše klienty jsou sestaveny dva canisterapeutické týmy. Klienti jsou rozděleni do týmů podle typu handicapu. Každý tým je zaměřen na jiné techniky.V obou týmech je terapie prováděna formou individuální (jeden klient cca 20 minut). Program a cíl terapie je stanoven podle individuálních potřeb klienta.

1. canisterapeutický tým

 • canisterapeut p.Kábrt (majitel psa)

 • Aston - bernský salašnický pes

 • fyzioterapeut - Petra Salabová

 • pedagogický pracovník - Zdeňka Hlubučková

 • - účastní se klienti s kombinovaným postižením

 • - využívá se techniky polohování, která napomáhá především k uvolnění spasticity, rozvoji jemné a hrubé motoriky,...

 • - terapie probíhá jednou týdně

2. canisterapeutický tým

 • canisterapeut p.Viták (majitel psa)

 • Arisa - zlatý retrívr

 • pedagogický pracovník - Zdeňka Hlubučková

 • pedagogický pracovník - Eva Svobodová

 • - účastní se klienti s autismem

 • - provádí se formou hry a péčí o psa (česání,...) což napomáhá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, rozvíjí se řečové, rozumové a další schopnosti,...

 • Podrobnější informace můžete získat v odborné literatuře nebo na internetu. 

Doporučená literatura:

 • Zooterapie ve světle objektivních poznatků
  kolektiv autorů, Editor Miloš Velemínský 
 • Aminoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit 
 • Zoran Nerandžič 
 • Obě publikace Vám poskytnou podrobné informace nejen o cansiterapii, ale i o dalších možnostech léčebného využití jiných zvířat (koně, kočky, papoušci,...). Jsou přímo určeny pro veřejnost, pedagogy, pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů.

Canisterapeutický tým od roku 2010 - 2017

 • canisterapeut paní Chmelíková z Turnova (majitelka psa)
 • Mája - zlatý retrívr
 • pedagogický pracovník - Zdeňka Hlubučková
 • fyzioterapeut: Petra Salabová, Bc. Eva Havlištová