Personál

Bc. Eva Havlištová

ředitelka


Bc. Eva Havlištová

 fyzioterapeutka

kurzy - metoda Brunkow, McKenzie metoda, Dornova metoda, Bazální stimulace, míčková facilitace

Petra Salabová

fyzioterapeutka

kurzy - Vojtova metoda, Bazální stimulace, Dornova metoda, senzomotorická stimulace, míčková facilitace, canisterapie, osvědčení o práci s laserovým přístrojem

Jitka Veselá

fyzioterapeutka

kurzy - Vojtova metoda, Bazální stimulace, senzomotorická stimulace, míčková facilitace, tejpování, osvědčení o práci s laserovým přístrojem

Bc. Monika Klímová

 fyzioterapeutka

kurzy - funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, míčková facilitace, terapeutické využití KINESIOTAPU, hipoterapie, metodika cvičení dětské jógy, Hlas a dech, fyzioterapie funkce 1.


Jana Habrová

registrovaná zdravotní sestra

  • ošetřovatelská péče u klientů na rehabilitaci
  • osvědčení o práci s laserovým přístojem

Gabriela Hanušová

registrovaná dětská sestra

  • ošetřovatelská péče u dětí s autismem
  • osvědčení "Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II., III." (APLA Praha)

Naděžda Suchá

registrovaná zdravotní sestra

  • ošetřovatelská péče u dětí s kombinovanými vadami
  • specializace na pleoptická cvičení

Naděžda Schindlerová

pomocný pracovník