Rehabilitace

Přímé telefonické spojení na rehabilitaci

484 801 387.

Rehabilitační péče je poskytována klientům Základní školy a Mateřské školy Sluníčko na základě doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa). V odpoledních hodinách je poskytována  ambulantní péče dětem do věku 15 let (vyjímečně do 18 let) taktéž na doporučení odborného lékaře. 
Rehabilitační péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Bez vystaveného poukazu lékařem je možné se domluvit na cvičení za přímou platbu.


Na úseku rehabilitace zajišťují péči fyzioterapeuté:

              Bc. Eva Havlištová

              Petra Salabová

              Jitka Veselá

              Bc. Monika Klímová.

 

Co se u nás provádí?

 • léčebná tělesná výchova individuální
 • léčebná tělesná výchova skupinová
 • Vojtova metoda
 • metoda Brunkow
 • McKenzie metoda
 • Bazální stimulace
 • míčková facilitace
 • kondiční cvičení
 • senzomotorické cvičení
 • cvičení na míči
 • balanční cvičení 
 • procvičování jemné motoriky
 • nácvik sebeobsluhy
 • vodoléčba - vířivá vana celotělová, vířivka nožní
 • laser